Regulamin inwestycji investing-btc.com

  1. Cel i zakres działania sklepu Sklep z inwestycjami ma na celu świadczenie usług związanych z inwestowaniem, doradztwem finansowym oraz sprzedażą produktów związanych z rynkiem finansowym.

  2. Warunki skorzystania z usług Osoby korzystające z usług sklepu zobowiązane są do przestrzegania obowiązującego prawa oraz niniejszego regulaminu.

  3. Oferta Sklep oferuje różnorodne produkty związane z inwestycjami, takie jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne itp. Szczegółowe informacje o ofercie znajdują się na stronie internetowej sklepu.

  4. Doradztwo finansowe Sklep może świadczyć usługi doradztwa finansowego na podstawie indywidualnych umów zawieranych z klientem.

  5. Zamówienia i płatności Klient składa zamówienie poprzez platformę sklepu. Płatność za zamówione produkty dokonywana jest zgodnie z podanymi na stronie internetowej sklepu instrukcjami.

  6. Ochrona danych osobowych Sklep gwarantuje ochronę danych osobowych klientów zgodnie z obowiązującym prawem oraz polityką prywatności sklepu.

  7. Zmiany w regulaminie Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail lub na stronie internetowej sklepu.

  8. Kontakt W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez dane podane na stronie internetowej sklepu.

Scroll to Top